B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o.

Většina pozemků je součástí 3 vlastních honiteb (Lázy-Loučka, Červenka, Vsacký Cáb), ve kterých provozují výkon práva myslivosti zaměstnanci společnosti a lovečtí hosté ve formě poplatkových lovů. Část pozemků je součástí společenstevních honiteb v regionu, kde aktivně myslivost nevykonáváme.

Celoroční poplatkový lov vybraných druhů spárkaté zvěře nabízíme v honitbě Vsacký Cáb, v jejímž obvodu je umístěna i lovecká chata ,,Tetřeví", s možností krátkodobého ubytování loveckých hostů.

Honitba ,,Lázy-Loučka", má plochu 1 293 ha a lovenou zvěří je dančí, srnčí a černá zvěř.

Honitba ,,Červenka", má plochu 666 ha a lovenou zvěří je jelení, srnčí a černá zvěř.

Honitba ,,Vsacký Cáb", má plochu 888 ha a lovenou zvěří je jelení, mufloní, srnčí a černá zvěř.

Cílem mysliveckého hospodaření je udržení zdravých populací zvěře ve stavech, které nelimitují přirozenou obnovu všech hospodářských dřevin a nezpůsobují následné nadměrné poškození lesních ekosystémů. Průměrný odlov v posledních letech je v rámci vlastích honiteb společnosti cca 25 ks zvěře jelení, 40 ks zvěře dančí, 10 ks zvěře mufloní, 70 ks zvěře srnčí a 60 ks zvěře černé.

V rámci spolupráce s okresním mysliveckým spolkem ve Vsetíně propůjčujeme honitby ke konání zkoušek lovecké upotřebitelnosti psů.

Nabídka poplatkových lovů

Aktuality

Projekt – TERÉNNÍ ÚPRAVY SVÁŽNICE „V MEZNÝCH“

Projekt – TERÉNNÍ ÚPRAVY SVÁŽNICE „V MEZNÝCH“

13.06.2023

V roce 2023 jsme se zapojili do programu RP 17-23 Podpora zmírnění následků sucha v lesích, který vyhlásil Zlínský kraj:

Číst dál...
Projekt Lesní technika

Projekt Lesní technika

12.06.2023

V rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 jsme realizovali projekt Lesní technika, který je spolufinancován Evropskou unií.

Číst dál...
Den otevřených lesů

Den otevřených lesů

17.05.2023

Dne 13.5.2023 se na našem majetku uskutečnil 2.ročník akce Den otevřených lesů, který jsme pořádali pod záštitou Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů a Ministerstva zemědělství.

Číst dál...

Rychlý
kontakt:

B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o.
Loučka u Valašského Meziříčí 44
756 44

telefon: 571 640 160
e-mail: reditelstvi@lesybata.cz