Většina pozemků je součástí 3 vlastních honiteb (Lázy-Loučka, Červenka, Vsacký Cáb), ve kterých provozují výkon práva myslivosti zaměstnanci společnosti a lovečtí hosté ve formě poplatkových lovů. Část pozemků je součástí společenstevních honiteb v regionu, kde aktivně myslivost nevykonáváme.

Celoroční poplatkový lov vybraných druhů spárkaté zvěře nabízíme v honitbě Vsacký Cáb, v jejímž obvodu je umístěna i lovecká chata ,,Tetřeví", s možností krátkodobého ubytování loveckých hostů.

Honitba ,,Lázy-Loučka", má plochu 1 293 ha a lovenou zvěří je dančí, srnčí a černá zvěř.

Honitba ,,Červenka", má plochu 666 ha a lovenou zvěří je jelení, srnčí a černá zvěř.

Honitba ,,Vsacký Cáb", má plochu 888 ha a lovenou zvěří je jelení, mufloní, srnčí a černá zvěř.

Cílem mysliveckého hospodaření je udržení zdravých populací zvěře ve stavech, které nelimitují přirozenou obnovu všech hospodářských dřevin a nezpůsobují následné nadměrné poškození lesních ekosystémů. Průměrný odlov v posledních letech je v rámci vlastích honiteb společnosti cca 25 ks zvěře jelení, 40 ks zvěře dančí, 10 ks zvěře mufloní, 70 ks zvěře srnčí a 60 ks zvěře černé.

V rámci spolupráce s okresním mysliveckým spolkem ve Vsetíně propůjčujeme honitby ke konání zkoušek lovecké upotřebitelnosti psů.

Nabídka poplatkových lovů