Pro účely hospodaření s navráceným majetkem založil dne 18.5.1992 pan Tomáš J. Baťa společnost B.F.P. spol. s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku 14.srpna 1992.

Později, 7.července 1994, byla společnost přejmenována na B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s.r.o.. 

Vlastníkem společnosti byl až do své smrti v roce 2008 pan Tomáš J. Baťa, následně jeho žena paní Sonja Ingrid Bata. Po jejím úmrtí v roce 2018 byla společnost součástí pozůstalosti a od roku 2020 je novým vlastníkem nadace Bata Shoe Foundation (Bata Schuh Shiftung) se sídlem ve Švýcarsku. 

Funkci jednatele společnosti od jejího založení vykonával Ing. Miroslav Hovořák. Po jeho odchodu do penze v roce 2015 byl vystřídán Ing. Karlem Hnilicou.

Od roku 2020 vykonává funkci jednatele Ing. Jakub Zapletal.

Identifikační údaje

B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o.
756 44 Loučka u Valašského Meziříčí č.44
IČ: 45806527
DIČ: CZ45806527

Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16973.