Společnost hospodaří podle LHP, který končí v roce 2019.  Od počátku roku 2019 se již pracuje na novém LHP.

Bohužel, podmínky hospodaření se v posledních letech velmi změnily! Od roku 2015, kdy  jsme začali řešit problémy spojené s kůrovcovou kalamitou, postupně narůstal objem pěstební činnosti, v současné době až na částku cca 20 mil. Kč a těžba dříví vzrostla v roce 2018 na cca 105 tis. m3.

Pěstební činnost

Na lesním majetku společnost zajišťuje kompletní péči, od pěstební činnosti přes ochranu lesa až po těžbu a obnovu porostů.

Roční náklady na pěstební činnost se pohybují kolem 4 mil. Kč.

Hlavní prováděné výkon průměrné roční objemy
Zalesňování cca 35 ha, 126 tis. ks sazenic
Prořezávky 70 ha
Výsek plevelných dřevin 45 ha
Ochrana kultur proti zvěři 155 ha
Ochrana kultur proti buřeni 150 ha
Oplocování kultur 2 km

 

Těžební činnost

Těžební činnost realizujeme klasickými technologickými postupy, ale dle možností i moderními harvestorovými technologiemi, zejména v probírkových porostech . V náročných terénních podmínkách používáme k přibližování dříví také koně a lanovky. Pro odvoz dříví využíváme služeb soukromých autodopravců.

Průměrný roční objem vytěženého a přiblíženého dříví je asi 27,5 tis. m3.

Těžba Jehličnatá m3 Listnatá m3 Celkem m3
P.ú. do 40 let 800 100 900
P.ú. nad 40 let 2 000 500 2 500
Nahodilá 7 600 1 700 9 300
M.ú. 8 600 6 700 15 300
Celkem : 19 000 9 000 28 000

 

Součásti majetku je manipulační a expediční sklad ve Vsetíně. Pro účely zajištění minimálních výrobních nákladů a co nejkvalitnější sortimentace je výroba organizována tak, aby se na MES dostalo odpovídající dříví.