Společnost obhospodařuje lesy v souladu s novým Lesním hospodářským plánem platným pro období 1.1.2010-31.12.2019.

Majetek se nachází v přírodní lesní oblasti č.41 - Hostýnsko vsetínské vrchy a Javorníky (98 %) a č.37 - Kelčská pahorkatina (2 %).

Geologické podloží tvoří Magurský flyš tvořený Zlínskými, Bělověžskými a Soláňskými vrstvami.

Základním půdním typem je mezotrofní hnědá lesní půda, jílovitá až výjimečně písčitohlinitá, čerstvě vlhká, se středním obsahem všech živin.

Nejvíce zastoupené lesní vegetační stupně jsou - čtvrtý LVS bukový (57,7 %) a pátý jedlobukový(42,2 %). Dohromady pak tyto dva LVS tvoří 99,9 % rozlohy LHC.

Růstové prostředí je charakterizováno převažujícími živnými stanovišti - 95,7 %.

  • střední polohy - cílové hospodářství - 45 (54,0 %)
  • vyšší polohy - cílové hospodářství - 55 (41,7 %)

Základní charakteristické klimatické hodnoty :

  • průměrná roční teplota 6 - 8° C
  • průměrný roční úhrn srážek 750 - 1000 mm
  • vegetační doba se pohybuje v rozmezí 140 - 160 dní
  • nadmořská výška se pohybuje od 350 m (Dobroníž) až po 841 m (Cábská Kyčera), v průměru okolo 500 m

CHKO - severovýchodní část revíru Jesenice - Bystřička se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Porosty ležící v této CHKO jsou zařazeny do I., II. a III. zóny.

 

Základní údaje dle LHP :
Celková výměra pozemků   2 968 ha
Celková výměra lesních pozemků   2 870 ha
Celková výměra lesních porostů   2 821 ha
Celková výměra ostatních pozemků   98 ha
Celková zásoba dřeva   933 774 m3 b.k.
Maximální průměrná roční těžba (zákonný limit)   34 390 m3 b.k.
Optimální průměrná roční těžba (vyrovnanost)   24 000 m3 b.k.
Průměrná obmýtní doba   105,7 roku
Průměrná výměra porostů na nichž je ročně prováděna výchova   207,3 ha
Předpokládaná průměrná roční plocha obnovených porostů   26,6 ha
Hlavní hospodářské dřeviny   SM = 64,2 %, BK = 27,2 %
Produkční schopnost lesů   nadprůměrná
Přírůsty    
  - celkový běžný přírůst   9,45 m3 b.k. / ha za rok
  - celkový průměrný přírůst   9,70 m3 b.k. / ha za rok
  - průměrný mýtní přírůst   6,54 m3 b.k. / ha za rok
Kvalita porostů   velmi dobrá
Genetická hodnota porostů    
  - uznané semenné porosty SM   kat. A = 14 ha
kat. B = 141 ha
  - uznané semenné porosty BK   kat. B = 81 ha

 

Všechny lesy v majetku jsou zařazeny do kategorie "Lesy hospodářské".

Myslivost - převážná část území jsou vlastní honitby. Lovnou zvěří, která se v honitbách vyskytuje je zvěř jelení, daňčí, srnčí, mufloní, černá, zajíc a škodná.