Údržbě budov a lesních cest je na majetku tradičně věnována velká pozornost. Po dohodě s vlastníkem společnosti je velká část zisku používána na investice do této oblasti.