Majetek je tvořen dvěma samostatnými částmi, které rodina Baťova koupila v různých obdobích první poloviny 20. století. Jednalo se o Panství Loučka a o Velkostatek Vsetín.

Panství Loučka (Velkostatek Loučka a Podolí, Velkostatek Lázy-Loučka)

O tomto majetku jsou první záznamy z počátku 14.století (rok 1307 "tu seděl biskupský man Jan z Loučky /Lucka/ ). V průběhu let se tu vystřídala řada majitelů. V 19.stol. byl majetek dlouho ve vlastnictví rodiny Mohrweiserů a následných dědiců (1803 až 1901). Od roku 1901 se v krátké držbě vystřídalo několik majitelů až do roku 1918, kdy majetek koupil Tomáš Baťa. V roce 1931 se stala majitelkou Akciová společnost Baťa ve Zlíně a v roce 1932 vdova T.Bati pani Marie Baťová.

Výměra lesního majetku Loučka-Lázy

Kolem roku 1880 měřil velkostatek Loučka a Podolí 702,1 ha, z toho 380,1 ha lesa. Do počátku 20.stol vzrostla lesní plocha na 448,5 ha zalesněním neúrodných půd.Po připojení velkostatku Zlín a Vsetín vzrostla plocha na 2 118 ha a název statku se změnil na Lázy-Loučka. Po první pozemkové reformě v letech 1925 - 1927 došlo k úbytku plochy. V roce 1935 náleželo k velkostatku Lázy-Loučka 1 625 ha , z toho 1 537 ha lesa, rozděleného na polesí Lázy, Loučka a Kateřinice. Koncem první republiky a za nacistické okupace došlo ještě k dalším prodejům a změnám, v roce 1943 dosahoval výměra statku 1 648 ha , z toho 1 496,1 ha lesa a při záboru a vyvlastnění majetku v roce 1948 byla Státními lesy a statky převzata výměra lesní půdy cca 1.306 ha. K majetku patřila celá řada nemovitostí, včetně pily v Bystřičce.

Velkostatek Vsetín (revíry Jesenice a Bystřička, skladiště na Vsetíně)

Tento majetek koupila v červenci 1938 od rodiny Thonetů pani Marie Baťová, vdova po továrníkovi a pan Tomáš J. Baťa, zastoupený na základě plné moci panem Dominikem Čiperou, ředitelem ve Zlíně.

Výměra lesního majetku představovala cca 1.354 ha.

Nad majetkem byla v roce 1945 zavedena národní správa, reprezentovaná Stáními lesy a statky, které majetek přímo převzaly.

Dne 31.8. 1948 - Velkostatek Lázy-Loučka a dne 1.9.1948 - Velkostatek Vsetín byl proveden dle zákona o revizi pozemkové reformy č.142/47 Sb. zábor a vyvlastnění majetku a zrušena národní správa.

Navrácení majetku

Po revoluci 17.listopadu 1989 nastal složitý restituční proces a vracení původního lesního majetku. V tomto procesu zastupoval pana Tomáše J. Baťu advokát JUDr. Martin Kölbl.

V této době, lesní majetek, z velké části obhospodařovaly Severomoravské státní lesy, většinu Lesní závod Vsetín. Malá část, cca 306 ha, patřila pod Jihomoravské státní lesy, LZ Bystřice pod Hostýnem.

Po transformaci státních lesů vstoupily do procesu restitucí také Lesy České republiky s.p., se sídlem v Hradci Králové.

Majetek byl přebírán také od jiných subjektů, jako např. ZD Ratiboř, ZD Bystřička, ZOD Poličná, MEZ Vsetín, OÚ Kateřinice.

Navracení majetku a jeho postupné přebírání začalo v červnu 1992 a bylo ukončeno, po různých odvoláních k některým částem majetku, v únoru 2002. Hlavní část majetku byla předána a převzata, včetně vypořádání náhrad za mrtvý a živý inventář v letech 1992 až 1997.

Od roku 2002 proběhla celá řada drobných změn v majetkové držbě, zejména nákupů a směn v rámci arondací s cílem optimalizace hranic majetku.

V roce 2020 společnost rozšířila majetek o lesní školku Hadovna v katastrálním území obce Lukoveček (mezi Holešovem a Zlínem) s celkovou produkční plochou 6,88 ha.