Naše společnost nabízí komplexní služby pro vlastníky lesa. Službu odborného lesního hospodáře, provedení veškerých pěstební prací včetně dodávky sadebního matriálu pro zalesňování a rovněž zajištění kompletní těžební činnosti, včetně provedení výkupu dříví.