Co to je lesní pedagogika?

Soubor aktivit, přibližující návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Jejím základním principem je vnímání přírody všemi smysly, které zprostředkovávají speciálně vyškolení lesníci přímo na svém každodenním pracovišti - v lese.


Cíle lesní pedagogiky

1. Hlavním cílem lesní pedagogiky je zlepšit vztah člověk – les, podporovat pochopení lesa jako životního prostoru pro zvířata, pochopit význam a funkci lesa pro člověka, lidé by měli být citliví pro odpovědné zacházení s přírodou.

2. Učit děti vnímat les a přírodu se všemi jejich zákonitostmi, nastínit základní problémy a vztahy v lesním prostředí.

3. Vypěstovat v dětech zájem o les, přírodu, naučit je vnímat všemi smysly, ukázat, jak lze o les pečovat a jak jej chránit.

4. Naučit děti, jak se v přírodě správně chovat.

5. Zprostředkovat komplexní chápání lesa z pohledu ekologického, i z pohledu ekonomického a sociálního.

6. Vysvětlit základní principy hospodaření v lese – práva a povinnosti vlastníků lesa i jeho návštěvníků, na základě toho budovat a podporovat pozitivní vztah veřejnosti k lesnímu hospodářství.

7. Posílit pozitivní přístup ke dřevu jako k obnovitelné surovině.


Lesní pedagogika u naší společnosti

V roce 2017 se tři zaměstnanci naší společnosti zúčastnili základního kurzu lesní pedagogiky. Společně s již dříve vyškoleným kolegou má tak naše společnost čtveřici lesních pedagogů. Jejich snahou je učit děti z mateřských a základních škol poznávat les a přírodu poutavější formou, než je možné ze školních lavic. Jedná se hlavně o žáky okolních měst a vesnic – Loučka, Pržno, Kateřinice, Valašské Meziříčí a Vsetín. V letošním roce už bylo uspořádáno celkem 8 akcí pro děti. Akce se setkávají s pozitivním ohlasem, což těší samozřejmě nejen žáky, učitele, ale také samotné lesní pedagogy. Požadavky na další akce stále přibývají. V sekci „fotogalerie“ naleznete pod odrážkou „Lesní pedagogika“ fotografie z pořádaných akcí pro děti.

Ing. František Havran


Aktivity v lesní pedagogice - soubory PDF:

MŠ Křižná, Valašské Meziříčí
Školní výlet 2018 - Kateřinice

Aktivity v lesní pedagogice - fotogalerie:

Fotogalerie