Aktuality

Projekt Obnova lesních porostů po kalamitě 2

28.04.2023
Projekt Obnova lesních porostů po kalamitě 2

V rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 jsme realizovali projekt Obnova lesních porostů po kalamitě 2, který byl financován z rozpočtu České republiky.

Základním smyslem projektu bylo provést úspěšnou rekonstrukci postižených porostů do 40 let věku a založit nové porosty, které dají základ trvale udržitelnému hospodaření na lesním majetku. Při obnově lesního potenciálu došlo k odstranění poškozených lesních porostů, zalesnění dřevinami a výstavbě ochranného oplocení daných porostů. Výsledkem projektu jsou porosty pestřejší dřevinné skladby, u kterých je předpoklad, že budou lépe odolávat měnícím se klimatickým podmínkám. Obnovou poškozených porostů došlo ke zlepšení produkčního potenciálu a všech ostatních funkcí lesa.