Aktuality

Dotace 2022

05.08.2022

V roce 2022 jsme se zapojili do programu RP 17-22 Podpora zmírnění následků sucha v lesích, který vyhlásil Zlínský kraj:

DT – Projekt „Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest“ je spolufinancován Zlínským krajem.